Murawwaja Tajiyadari Ka Hukm | Al islamizindagi

0
78

Sawal:- 24 safrul mujaffar 1307, kya
farmaate hai ulma-e-deen is mas’ale me ki tajiyadari ka kya hukm hai?

Jawab:- Tajiya ki asl is qadr thi ki
roja-e-purnoor huzoor shehzadaye gulgoquba hussain shahide julmo jafa
Radiallaho ta’ala anho ki sahi naql bana kar baniyate tabarruk makaan me rakhna
usme shar’an koi harj na tha ki tasveero makaanat wagerah har gair jaandar ki
bnana, rakhna, sab jaaij or aisi cheeze ki muazzmane deen ki taraf mansub ho
kar azmat paida kare, unki tamsal (tasveer)
baniyate tabarruk pas rakhna qat’an jaaij hai. Jaisa sad’ha saal se tabqatn
fatbqatn aayimae deen wa aulmaye mutamideen nalain sharif huzoor sayyadul
kunain ﷺ ke naqshe banae or unke
fawaide jalila wa mnafie jazila (bahut
saare dunya wa akhirat k faide) me
mustaqil risale tasnif farmate hai. Jise ishtiba (shak) wa Imam
Allama Tirmisani ki kitab fat’hul
mut’aal
wagerah mutala kare. magar jaha bekhird (be-aqal) ne is
asl jaaij ko bilkul nisto nabud karke sadaha khurafat wo tarashe ki shari’ate
mutahra se al’ama al’ama ki sadae aayi. Awwal to nafse tajiya me roza-e-mubarak
ki naql malhuj na rahi har jagah nayi tarash, nayi ghadat jise us naql se kuch
alaqa (ta’alluq) na
nisbat, fir kisi me pariya, kisi me buraq, kisi me behuda tamtaraq, fir kucha
ba kucha, dasht ba dasht, ish’ate gum ke liye unka gasht or unke gird seena
zani or matam sajishi ki shor afgani, koi un tasveero ki or jhhuk jhhuk kar
salam kar rha hai, koi mashgule tawaf, koi sajde me gira hai, koi un maaya
bid’at ko Maj’Allah Jalwgahe Imam Alaa Jaddihi wa Alhissalato Wassalam samjh
kar un abraq pani se muraade mangta, mannate manta hai, hajat rawa janta hai
fir baqi tamashe, baaje, taashe, mardo’n aorto’n ka raato ko mel tarah tarah ke
behuda khel, in sb par turrah hai. Garj Ashraye Muharramul Haram ki agli
shari’ato se is shari’ate pak tak nihayat ba-barkato mehle ibadat thehra hua
tha, un behuda rusum ne jahilana or fasiqana melo ka jamana kar diya. Fir
wabale ibteda (Bid’at) ka wo
josh hua khairat ko bhi batore khairat na rakha. Riya wa tafakhur (apne ko
bada samjhna)
aelaniya hota hai. Fir wo bhi yeh nahi sidhi tarah mohtajo ko den. Balki chhato
par beth kar phenkenge, rotiya jameen par gir rahi hai, rijqe ilahi ki be’adbi
hoti hai, paise rait me gayab hote hain, maal ki ij’aat (barbaadi) ho rahi
hai, magar naam toh ho gaya ki fala’n sahib langar luta rahe hai. Ab bahare
Ashra ke phool khile, taashe, baaje, bajte chale, tarah tarah ki khelo ki
dhoom, bajari, aorto’n ka har taraf huzoom, shehwani melo’n ki puri rusoom,
jashn yeh kuch or uske sath toh khayal wo kuch goya yeh sakhta (banawati)
tasveere’n hubahu hajraate shohda-e-karbala rizwanullahi ta’ala alahim ajmain
ke janaje hai’n. Kuch noch utaar, baqi todtad, dafan kar diye. Yeh har saal
ijaate maal ke jurmo wabal judagana rahe. Allah Ta’ala sadqa hajrate shohda
alhimurrizwan wa sana ka humare bhaiyo ko nekiyo ki tofiq bakshe or buri
baato’n se toba ata farmaye Aameen.

            Abki tajiya is tariqa-e-namarziya ka
naam  hai, qat’an bid’ato najaijo haram
hai. Ha agar ahle islam jaaij tor par hajrate shohda-e-kiraam alhimurrizwan ki
arwahe tayyba ko isaale sawab ki sa’adat par iqtisar karte, to kis qadr khubo
mehboob tha or agar najare shoko muhabbat me roja-e-anwar ki bhi hajat thi, toh
usi qadr jaaij par qana’at karte ki sahi naql ba-garje tabarruko jiyarat apne
makano me rakhte or ishate gum wa tassnu-e-alam (banawati
takleef) wa
nohha jani wa matam kuni wa digar umoore shani’a wa bid’at qatiyya se bachte,
is qadr me bhi koi harj na tha magar ab us naql me bhi ahle bid’at se ek
mushbaht or tajiyadari ki tohmat ka khadsha or aayinda apni aolaad ya ahle
aetiqad ke liye ibtila-e-bid’aat ka andesha hai or hadees me aaya hai ki tohmat ki jagah se bacho. or waarid
hua Jo Allah or Qayamat ke Din par Imaan
Rakhta hai Wo Tohmat ki Jagah na khada ho.
Lihaja Roza-e-Aqddas Huzoor
Sayydosh Shohda ki aisi tasveer bhi na banae balki sirf kagaj ke sahi naqshe
par qana’at kare or use baqasade tabarruk be-amejish manihiyat apne pas rakhey,
jis tarah harmain sharifain se kaba-e-muazzama or roza-e-aaliya ke naqshe aate
hain ya  Dalailul Khairat Sharif me qubur
purnoor ke naqshe likhe hain.

(Tajiydari ka Shar’ai hukm, Aalahazrat Ashha
Imam Ahmd Raza Muhaqqiqe Barely Alahirrehma)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here